Ghettoplan

Hvilke konsekvenser har det for folk, at deres hjem rives ned? Hvad sker der, når man straffer kollektivt? Følg med her, hvor vi fokuserer på regeringens såkaldte "ghettoplan"!