Redaktionen

Vil du have fat i nogen fra redaktionen?

Marie Hedegaard Jørgensen
Marie har det overordnede redaktionelle ansvar og skriver om magt og penge
marie@respons.community
+45 26 83 19 65

Tobias Nilsson
Tobias har styr på videoproduktion, fotografi og holder øje med bevægelserne på gaden
tobias@respons.community
+45 20 82 37 87

Kevin Shakir
Kevin laver aktuelle historier om samfund og politik
kevin@respons.community
+45 31 32 07 34

Camilla Uhrskov Bank
Camilla skriver om repræsentation og misrepræsentation i samfundet
camilla@respons.community

Emilie Helene Holm
Emilie skriver fortællinger om mennesker og modstand på gaden
Mail

Belkisa Selmani
Belkisa holder øje med arrangementer og kultur som forandrer
Mail

Saeid Imani Lasaki
Saeid går bag om statistik og fortæller hvad tallene betyder
Mail